ZoekenSnelkoppelingen

Downloads
Incaline®

Incaline® is een uniek renovatie - en beschermingssysteem voor gemalen, pompkelders, mantoegankelijke riolen, bassins, tanks en andere ruimten of installaties. Het is toepasbaar op minerale ondergronden zoals metselwerk, beton, staal of ondergronden van verschillende kunststoffen. Incaline® is niet alleen uitermate geschikt als renovatieproduct, het kan ook heel goed preventief toegepast worden als bescherming van nieuwe ondergronden. Onderzoek heeft aangetoond dat  Incaline® zelfs op natte ondergronden kan worden aangebracht met behoud van de unieke eigenschappen zoals hechtsterkte, gas,- en waterdichtheid.


INCALINE® PRODUCT- EN APPLICATIEGEGEVENS
INCALINE® IS BESTAND TEGEN AANTASTING DOOR RIOOLGASSEN, RIOOLDAMPEN EN RIOOLWATER EVENTUEEL VERMENGD MET ZUREN EN/OF LOGEN (PH 1- PH 14).
Incaline® heeft een zeer hoge chemische en mechanische weerstand tegen alles wat in het riool terecht kan komen. Incaline® is een product, met solventvrije epoxyharsen, dat uitermate geschikt is als toepassing op een vochtige ondergrond. De harsen zijn vezelversterkt en vermengd met chemisch inerte vulstoffen, die een uitzonderlijke weerstand bieden tegen:
• waterdruk (uitwendig en inwendig).
• corrosie en erosie.
• aantasting door H2S (rioolgas, rioolwater, water en damp met een pH waarde tussen pH1 en pH14)


Bij 3 mm. laagdikte heeft u een gegarandeerd water, -en gasdichte lining die de ondergrond ook blijvend beschermt tegen doordringing van agressieve stoffen en gassen vanuit de behandelde ruimte. Tevens wordt de water doorlatendheid van buiten de installatie door de wanden geëlimineerd. De druk vanaf de buitenzijde die kan worden verdragen, bij hoge grondwaterstanden, is even hoog als de treksterkte van de minerale ondergronden. Bij een ondergrond van bijvoorbeeld staal liggen deze waarden veel hoger. Een bijzondere eigenschap is de resistentie tegen veel chemische stoffen en de gegarandeerde toepasbaarheid in rioolwater en slib.


PROCES INCALINE® AANBRENGEN
 

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING BETON EN METSELWERK
Alle oppervlakken worden onder hoge druk gereinigd om al het vuil en losse stukken te verwijderen. De behandeling wordt vervolgd door een aangepaste straalbehandeling die ervoor zorgt dat alle aangetaste materie wordt verwijderd totdat er een stevige ondergrond overblijft.


OPPERVLAKTEVOORBEREIDINGEN ANDERE ONDERGRONDEN
Ook deze worden mechanisch en/of door middel van stralen opgeruwd, als voorbewerking. De keuze voor de voorbewerking hangt af van het type materiaal van de ondergrond. Na deze voorbewerkingen wordt een bij het beschermingssysteem behorende primer opgebracht, alvorens de behandeling met Incaline® wordt uitgevoerd.


REPARATIES
Bij ernstige schade kan een applicatie worden uitgevoerd van wapening met grotere laagdikten Incaline® om de constructieve sterkte te verhogen. Er worden dan speciale mortels gebruikt voor eventuele reparaties in de ondergrond. Lekkages worden voor het appliceren afgedicht middels injectie of met behulp van andere methoden.


APPLICEREN
Incaline® aanbrengen is niet afhankelijk van de vorm van de ondergrond, het volgt naadloos alle contouren. De vezelversterkte lining, die in verschillende laagdikten kan worden aangebracht en waarvan ook meerdere lagen kunnen worden opgebracht, zorgt ervoor dat de bestaande constructie opnieuw een lange levensduur verkrijgt. In praktijk is gebleken dat Incaline® de levensduur van de behandelde constructie met 20 jaar verlengd. Door de veel grotere treksterkte van Incaline® is slechts een vrij geringe laagdikte benodigd om de constructie afdoende te herstellen en te beschermen. Op nieuwe ondergronden is een geringe laagdikte van 3 mm. reeds ruim afdoende voor een goede bescherming van de te behandelen constructie. Bij renovatiewerken passen we over het algemeen laagdikten toe, variërend van ca. 4 mm. tot 50 mm.


GARANTIE EN KWALITEIT
Op het product Incaline® is garantie van toepassing. Voor renovatie van beton en metselwerk wordt normaliter een garantie afgegeven op de applicatie van 10 jaar, niet aflopend. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. Per project wordt beoordeeld hoe hiermee te gaan.
Voor applicaties op nieuwe beton wordt normaliter 10 en soms 15 jaar garantie gegeven. De af te geven garantie is gekoppeld aan de wijze van uitvoering en borging van processen tijdens de applicatie en direct erna.
Met andere woorden: Uitgebreide garantie stelt ook eisen aan de wijze van het aanbrengen van de applicatie en de periode direct daarna voor wat betreft in bedrijfname. Zo dienen bijv. plaatsen van verankeringen 100% gereed te zijn, dienen schuiven voor gemonteerd te zijn en doorvoeren dienen reeds te zijn aangebracht voor de coating wordt aangebracht. Dit vraagt altijd afstemming en controle voor de in bedrijf name. Garanties zijn ook gekoppeld aan de onderhoudsvoorschriften die bij elke applicatie worden verstrekt.

Het product Incaline® is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn KIWA BRL-K 19006. Kwakernaak B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor het appliceren van beschermingssystemen op minerale ondergronden. (BRL-K 19004)

Incaline® aangebracht op stroomprofielen, met hechting op kunststof beplating.

Incaline® aangebracht op stroomprofielen, met hechting op kunststof beplating.
Incaline® aangebracht in betonnen buis Ø2.000 mm.
Voor het aanbrengen van de coating worden er nog reparatiewerkzaamheden verricht.
Incaline® aangebracht in een bufferput
Materieel t.b.v. Incaline® werkzaamheden